Om Förskolan

Vi är ett föräldrakooperativ som har funnits sedan 1993. Föreningens vision är att föräldrarna ska vara delaktiga i barnens vardag och att föräldrar och barn som bor i området ska lära känna varandra och tillsammans skapa sociala nätverk.

Förskolan är relativt liten till sin storlek med drygt 30 barn inskrivna, fördelade på två avdelningar. Vi har ett mycket trevligt barnvänligt läge med vår skogsdunge intill samt gångavstånd till Djäkneberget med dess lekplats och natur. Närheten till centrum utnyttjar vi ofta genom besök på biblioteket och annat kulturellt utbud. Vår kompetenta, trevliga och engagerade personal driver verksamheten kvalitativt och målinriktat. Med vår kokerskas goda hemlagade mat därtill, finns inget mer att önska av en förskola.

”Vi upplever stora fördelar med att förskolan drivs som ett kooperativ. Dels är det väldigt lätt att lära känna andra föräldrar och familjer. Dels ger det ett ökat engagemang och korta beslutsvägar vilket både föräldrar och personal upplever som positivt. Har någon en god idé går det fort att genomföra den!”
Stina och Robert

Hur drivs kooperativet?

Kooperativet är en ekonomisk förening där alla familjer är medlemmar. Insatsen är 100 kr per familj. Föreningen har en styrelse bestående av valda föräldrar. Styrelsen driver den ekonomiska föreningen och är arbetsgivare. Verksamheten finansieras med kommunala bidrag. Varje familj har olika ansvarsområden, som t.ex. att ingå i tvättgrupp, sitta med i styrelsen eller vara med i fixargruppen, för att nämna några exempel. De olika grupperna träffas några gånger per år, vilket gör att vi kan ha högre kvalitet och som en bonus lär känna varandra och förskolan.

Får alla ha sina barn på förskolan?

Ja. Vi prioriterar syskon till redan inskrivna barn och barn som bor i Trollbackskolans upptagningsområde. Vi vill ha en mångfald på förskolan med pojkar och flickor i olika åldrar och med olika bakgrund.

Vad kostar en plats på förskolan?

Avgiften är densamma som på kommunala förskolor och hanteras centralt av kommunen.

När har förskolan öppet?

Det är föräldrarnas behov som styr förskolans öppettider. För närvarande innebär det att förskolan har öppet måndag till fredag från kl 7.00 till kl 17.00. I syfte att hålla en hög personaltäthet är förskolan vanligen stängd under tre veckor i juli, dagarna mellan jul och nyår, dagen efter Kristi Himmelfärdsdag samt under personalens planeringsdagar (normalt tre dagar under läsåret).

Vill du veta mer eller ställa dig i kö? Kontakta oss!

Förskolans telefonnummer: 021-13 66 55 eller via mail info@dfk-forskola.se

Köansvarig: Ingrid Selmeryd, Tel: 0707 94 34 34, e-post: ingrid.selmeryd@gmail.com

Annonser