Pedagogisk idé

grodan.jpg

Hos oss på Djäknebergets förskola har vi välutbildad och erfaren personal som tillsammans ansvarar för att den dagliga verksamheten håller hög kvalitet. Det starka föräldraengagemanget är en viktig faktor för våra visioner om ett gemensamt ansvar för barnets utveckling såväl som för förskolans kvalitet i stort.

Personalen är uppdelad i två arbetslag med ett tätt samarbete. I ett av arbetslagen arbetar även förskolechefen. Vi har en fantastisk kock som lagar maten i vårt kök. Maten är en viktig del av vår verksamhet och vi njuter i lugn och ro av mat som smakar och luktar gott. Miljötänkande genomsyrar vår verksamhet allt ifrån ekologisk eller närproducerad mat till källsortering tillsammans med barnen. Närheten till naturen, både i vår skog och på Djäkneberget gör att vi kan vara ute och leka och lära varje dag.

IMG_3709

Vi är utomhus i alla väder och utnyttjar de möjligheter till rörelse, lek och lärande som ”vår egen skog” ger oss. Både inom- och utomhus tar vi tillvara alla tillfällen till personliga relationer men även för att stimulera barnens lärande om musik, matematik, språk och mycket mer.

”Jag trivs väldigt bra här. Att vi är en liten förskola ger mig som pedagog möjlighet att skapa förtroendefulla relationer till både barn och föräldrar. Här finns tid att se varje barn och möta varje förälder.” 
Linnéa Waldekranz, pedagog

Vi ger mycket tid till barnens fria lekar vilka har stor betydelse för hela barnets utveckling. Lek är barns naturliga sätt att lära sig om och förhålla sig till omvärlden och i lekens form kan barnen bearbeta problem, öva konfliktlösning och utveckla sina relationer till varandra. Tillsammans med sina kamrater lär de sig att ta hänsyn och leva sig in i andras situation, liksom att experimentera, konstruera och undersöka. Pedagogerna finns alltid till hands för stöd och inspiration vid de friare aktiviteterna och vid andra tillfällen har vi styrda aktiviteter där vi leker, lär och har roligt.

”När jag hämtar på förskolan vill mina barn först leka och visa/berätta vad de gjort under dagen innan de kommer på tanken på att följa med hem”.
Peter, förälder

Vi på Djäknebergets förskola har ett arbetssätt som förnyas och utvecklas med barnens behov som utgångspunkt. Vi ser olikheter som en tillgång och möter varje barn utifrån ett individuellt perspektiv men med gruppen som stöd, inspiration och språngbräda för utveckling.

Vi strävar efter att alla barn ska utvecklas till trygga, öppna individer med en stor portion nyfikenhet, kreativitet och humor. Vi är övertygade om att det bemötande vi ger våra barn påverkar hur de i sin tur, i första hand bemöter sina kompisar, men i förlängningen också formar sin personlighet. Vi har således ett förhållningssätt där vi tar oss tid, lyssnar på och är lyhörda för varje barns behov. Vi anser att ett barn som ges förutsättningar att pröva och att ”kunna själv” får en känsla av att vara viktig, att duga vilket ger en god självkänsla och ett gott självförtroende. Allt detta ser vi som viktiga förutsättningar för att ha det roligt, trivas och uppleva att det är spännande med utmaningar och nya kunskaper, erfarenheter och kamrater.

Vill du veta mer om Djäknebergets förskola, eller om du önskar ställa ditt barn i kö, hör gärna av dig till oss!

Förskolechef: May Sundin, Tel: 021-13 66 55, Mail: info@dfk-forskola.se

Köansvarig: Ingrid Selmeryd, Tel: 0707 94 34 34, e-post: ingrid.selmeryd@gmail.com

Adress: Djäknebergets Förskola, Jakobsbergsplatsen 1, 724 61 Västerås

Annonser