Verksamheten

Här hos oss på Djäknebergets förskola arbetar vi utifrån ”Läroplan för förskolan”, de riktlinjer som Västerås Stad ställer upp samt de dokument som vi på förskolan resonerat oss fram till och som vi ser över regelbundet.

Vi vill gärna presentera vår verksamhet med fotografier:

Att ha det roligt tillsammans gör att varje barn får en härlig känsla av att vara delaktig och viktig.

2-mala

I ”vår skog” finns stora möjligheter att vara ifred och leka länge tillsammans.

3-sten

Vi ger stort utrymme till barnens fria lekar. Lek är barns naturliga sätt att lära sig om sin omvärld. I lekens form kan barnen bearbeta problem, öva konfliktlösning och utveckla sina relationer till varandra. Tillsammans med sina kamrater lär de sig att ta hänsyn och leva sig in i andras situation, liksom att experimentera, konstruera och upptäcka. De vuxna finns alltid till hands för stöd och inspiration.

4

Vi är utomhus varje dag. Att ge barnen möjlighet att röra sig, andas frisk luft och uppleva naturen samtidigt som de leker, lär och har kul gör att de utvecklas väl och att de håller sig friska.

5

Vi har egna återkommande traditioner. Två gånger om året gör vi fint på gården. Då brukar vi också gå ner till Stora torget och köpa blommor och frukt. Sedan äter vi festlunch utomhus.

6

Regn är det allra bästa vädret tycker barnen!

7

Varje vecka går vi på utflykt. Ibland tar vi med egen matsäck.

8

Vi läser mycket och barnen tittar gärna i böcker. Att utveckla barnens språkliga förmågor har hög prioritet hos oss. Att ha bra barnböcker är en självklarhet och vi går ofta till biblioteket både för att låna böcker och för att se teater. Vi har ett förhållningssätt där vi tar oss tid och lyssnar på varje barn.

9

Vi skapar också tillfällen där barn i lugn och ro kan påbörja och slutföra olika aktiviteter i små grupper. Språk utvecklas i samspel med andra. Då utvecklas såväl ordförråd, begrepp, uttal som förmågan att kommunicera. Det är viktigt att kunna förmedla vad man vill och behöver, tänker och känner. Liksom att kunna lyssna, ta in och förstå det man hör.

10

I bygglek får barnen möjlighet att tillsammans med kamrater experimentera med hållfasthet, balans, vikt, längd, höjd mm. De kompromissar, resonerar, löser konflikter och har roligt! Samtidigt som de bygger tillsammans utvecklar de alltmer både sociala, motoriska, matematiska och tekniska förmågor. De vuxna finns till hands och utmanar så att leken utvecklas. Vi samtalar om det som händer så att språket utvecklas hela tiden.

12

Fri lek – vuxenstyrda aktiviteter
I våra pedagogiskt genomtänkta lekar har vi jätteroligt! Vi dansar, sjunger, rimmar och ramsar, leker sällskapslekar och mycket, mycket mer. Det är härligt att vara många tillsammans, det känns så skönt i kroppen.

13

Personal som tycker det är roligt på förskolan får barnen att må bra. Här har vi höstfest och Gubben Höst kommer på besök i skogen.

14

 Bra mat får också barnen att må bra. All vår mat är lagad av bra råvaror. Mjölken är ekologisk, köttet är närproducerat. Vi får tom rullade köttbullar och riktigt potatismos! Vi äter länge och pratar ofta om var maten kommer ifrån.

15

Föräldrar – Barnens viktigaste vuxna! Vi på Djäknebergets förskola tycker det är både roligt och utvecklande med en öppen och konstruktiv föräldrakontakt.

Som förälder är du alltid välkommen att vara med i verksamheten!

Vill du veta mer om Djäknebergets förskola, eller om du önskar ställa ditt barn i kö, hör gärna av dig till oss!

Förskolechef: May Sundin, Tel: 021-13 66 55, Mail: info@dfk-forskola.se

Köansvarig: Ingrid Selmeryd, Tel: 0707 94 34 34, e-post: ingrid.selmeryd@gmail.com

Adress: Djäknebergets Förskola, Jakobsbergsplatsen 1, 724 61 Västerås

 

Annonser